Stichting BIB (Begeleiding in Balans)
Dagbesteding op maat
 
 
 

Visie en Missie van de stichting

Visie: Iedereen is gelijk ongeacht hoe je er uit ziet en/of je beperking is. Mensen worden op een gelijkwaardige en volwassen manier aangesproken. Iedereen gaat respectvol met elkaar om.

Missie: De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door verbinding te maken met alle mensen die op een boerderij werken/komen. De cliënten van BIB hebben taken op de kinderboerderij zodat er een actie-reactie gecreëerd wordt. Cliënten voelen zich op deze manier gezien en gewaardeerd. De kinderboerderij is ook open voor publiek. Ook hierin ontstaat er een verbinding met de bezoekers. Professionele begeleiding is nodig om te fungeren als vertaler en zij hebben een sturende begeleidingsstijl.
De professionals die werken bij BIB zijn open en transparant en werken voor een kleine vergoeding om de cliënten de aandacht, zorg en liefde te geven die ze nodig hebben.


Doel van de stichting:

Het doel van de dagbesteding is mensen met een verstandelijk beperking een waardevolle dagbesteding te laten genieten. Waardevol betekent in dit geval dat het bevorderlijk is voor de fysieke en mentale gesteldheid. Dit in de ruimste zin van het woord genomen.
BIB is om deze reden kleinschalig opgezet. We werken met niet meer dan 4 cliënten per dag zodat ze de volle aandacht en liefde krijgen.
Daarnaast hebben we een samenwerking met de medewerkers en vrijwilligers van de kinderboerderij. Zij genieten van deze doelgroep zonder dat ze hier verantwoordelijk voor hoeven zijn. Dit betekent een maximaal rendement op plezier.